به سایت سیهاوی خوش آمدید. می توانید در این سایت به صورت رایگان ثبت نام کنید و یا وارد شوید.
فیلتر
میزان سرما
از نظر اندازه
KAG 90AI204
KAG 90AI204
رنگ: استیل کامل
  • ساید بای ساید
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAD 80A404
KAD 80A404
رنگ: استیل
  • ساید بای ساید
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KDD 74AW204
KDD 74AW204
رنگ: سفید / دارای آبریز
  • یخچال ـ فریزر
موجود است
KGN 36XL304
KGN 36XL304
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: استیل
  • یخچال ـ فریزر
موجود است
KGN 56AI304
KGN 56AI304
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: استیل
  • یخچال ـ فریزر
موجود است
KGD 57PI204
KGD 57PI204
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: استیل
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGD 57PW204
KGD 57PW204
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: سفید
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 57NL204
KGN 57NL204
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: استیل
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 57NW204
KGN 57NW204
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: سفید
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 56AW304
KGN 56AW304
برچسب مصرف انرژی: A / رنگ: سفید
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAD 80A104
KAD 80A104
رنگ: سفید
  • ساید بای ساید
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAG 90AW204
KAG 90AW204
رنگ: سفید
  • ساید بای ساید
موجود است
KGW 36VL304
KGW 36VL304
رنگ: استیل / دارای آبریز / 60 لیتری
  • یخچال ـ فریزر
موجود است
KDD 74AL204
KDD 74AL204
رنگ: استیل / دارای آبریز
  • یخچال ـ فریزر
موجود است
KGN 36NW30
KGN 36NW30
برچسب مصرف انرژی: AA
  • یخچال ـ فریزر
موجود است
KAN 60A40NE
KAN 60A40NE
سیستم خودکار برفک زدایی / سیستم ضد باکتری / تیتانیوم ضد لک
  • ساید بای ساید
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
GSN 58VW30
GSN 58VW30
برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / بدون برفک / 360 لیتری
  • فریزر تک
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAN 58A70NE
KAN 58A70NE
برچسب مصرف انرژی: A / طرح استیل / فیلتر آب / فیلتر تهویه هوا
  • ساید بای ساید
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAG 90AI20 N
KAG 90AI20 N
برچسب مصرف انرژی: A / استیل کامل / تنظیم جداگانه دمای فریزر و یخچال
  • ساید بای ساید
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 56AW20U
KGN 56AW20U
برچسب مصرف انرژی: A / یخچال بدون برفک / 497 لیتری
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 57PI20U
KGN 57PI20U
برچسب مصرف انرژی: A / ضد برفک / دارای قفل کودک / 505 لیتری
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 56AI20M
KGN 56AI20M
برچسب مصرف انرژی: A / برفک زدایی خودکار در بخش یخچال و فریزر / 497 لیتری
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAN 99VW30
KAN 99VW30
برچسب مصرف انرژی: AA / عملکرد انجماد سریع
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KFN 91PJ20N
KFN 91PJ20N
برچسب مصرف انرژی: A / سیستم هوشمند هشدار بالا بودن دما / 762 لیتری
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAD 99PI25
KAD 99PI25
استیل ضدلک / بدون برفک
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KAN 99VL30
KAN 99VL30
برچسب مصرف انرژی: AA / بدون برفک
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KGN 57SW20M
KGN 57SW20M
برچسب مصرف انرژی: A / یخچال بدون برفک / 505 لیتری
  • یخچال ـ فریزر
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
KSW 36PI304
KSW 36PI304
یخچال تک / برچسب مصرف انرژی: AA / 346 لیتری
  • یخچال تک
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
GSD 36PI204
GSD 36PI204
برچسب مصرف انرژی: A / فریزر تک / بدون برفک / 210 لیتری
  • فریزر تک
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
GSN 58AW30G
GSN 58AW30G
برچسب مصرف انرژی: AA / فریزر تک / بدون برفک / 400 لیتری
  • فریزر تک
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد
GSN 58EW40
GSN 58EW40
برچسب مصرف انرژی: AAA / فریزر تک / بدون برفک / 360 لیتری
  • فریزر تک
موجود نیست
بزودی عرضه خواهد شد

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.8/10 (تعداد آرا 140 نفر )